top of page

Making a wish

come true

Het 75 jarig jubileum van het autobedrijf Andreae in 2009 was de aanleiding om deze stichting in het leven te roepen. Bij een jubileum hoort een feest en bij een feest horen cadeaus. Piet en Corrie Andreae wilden geld inzamelen voor het steunen van een goed doel. Aangezien er al veel landelijke goede doelen bestaan, besloten zij het dichterbij huis te zoeken en het in eigen beheer te houden. Vanaf dit moment is Stichting Wensdroom Moerdijk geboren!

missie stichting wensdroom moerdijk

Missie

Visie

Doelstelling

Visie

Stichting Wensdroom Moerdijk wil voor mensen woonachtig in de gemeente Moerdijk, die door hun ziekte zelf hun wensen niet kunnen verwezenlijken,  ondanks de vele landelijke goede doelen een mogelijkheid dichtbij huis bieden om wensen te realiseren.

Missie

Stichting Wensdroom Moerdijk laat door het doen uitkomen van wensen, de patiënt weer even genieten ondanks de moeilijke periode waar hij of zij in zit. De zorgen worden even weggenomen en vervangen door een aantal onvergetelijke momenten!

Doelstelling

Stichting Wensdroom Moerdijk heeft als doelstelling het eenmalig doen uitkomen van een wens ongeacht leeftijd/geslacht voor zoveel mogelijk mensen woonachtig in de gemeente Moerdijk met een ernstige chronische ziekte en/of lichamelijk/geestelijk beperking en die niet over voldoende financiële middelen beschikken om de wens zelf te verwezenlijken.

Vervulde Wensen

Even kunnen genieten

Contact
bestuur Wensdroom 2021_edited.jpg

Bestuur

Stichting Wensdroom Moerdijk telt een bestuur van 4 leden. Wij stellen deze leden graag aan u voor.

Piet Andreae 

Albert de Vos

Ella van Turnhout

Annemiek Hendrikx

Voorzitter/Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

bottom of page